Yalnızlık Kahvesi

Yaln zl k Kahvesi Do an H zlan n sanat n bug n ne sahip kmaya ve ge mi ini hat rlamaya a ran yaz lar n derledi i Yaln zl k Kahvesi gelece e dair bir sorumluluk duygusu da i eriyor zellikle edebiyat alan ndan T rkiye

 • Title: Yalnızlık Kahvesi
 • Author: Doğan Hızlan
 • ISBN: 9789750805776
 • Page: 301
 • Format: Paperback
 • Do an H zlan n sanat n bug n ne sahip kmaya ve ge mi ini hat rlamaya a ran yaz lar n derledi i Yaln zl k Kahvesi, gelece e dair bir sorumluluk duygusu da i eriyor zellikle edebiyat alan ndan, T rkiye ve d nyadan se kin rnekler sunan bu kitap bir t r bellek ar ivi niteli inde Ki isel haf zam z n g l oldu una inansak bile toplumsal belle in ne kadar zay f olabilDo an H zlan n sanat n bug n ne sahip kmaya ve ge mi ini hat rlamaya a ran yaz lar n derledi i Yaln zl k Kahvesi, gelece e dair bir sorumluluk duygusu da i eriyor zellikle edebiyat alan ndan, T rkiye ve d nyadan se kin rnekler sunan bu kitap bir t r bellek ar ivi niteli inde Ki isel haf zam z n g l oldu una inansak bile toplumsal belle in ne kadar zay f olabildi i ortada Ya am m z alt st eden pek ok olay bile be sene sonra hi olmam gibi kar lanabiliyor Hele k lt r s z konusuysa, tam bir bal k haf zas na sahibiz Kitaba neden Yaln zl k Kahvesi ad n verdi ime gelince Ben hep lg n kalabal klardan uzakta ya ad m Okur yazar olman n getirdi i bir ya am tarz belki de bu Ben yaln zl k k emde oturmaktan memnunum Ve tek ba ma i ti im yaln zl k kahvemi sizinle payla mak istedim Do an H zlan dan Kitaplar Kitab , Sakl Su, G ncelin a r s , Mavi Bereli, iir ilingiri ve D zyaz Ayrac ndan sonra Yaln zl k Kahvesi

  • [PDF] Download ☆ Yalnızlık Kahvesi | by Ý Doğan Hızlan
   301 Doğan Hızlan
  • thumbnail Title: [PDF] Download ☆ Yalnızlık Kahvesi | by Ý Doğan Hızlan
   Posted by:Doğan Hızlan
   Published :2019-02-21T19:52:36+00:00

  1 thought on “Yalnızlık Kahvesi”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *