Kapitalizmin Sınırları ve Toplumsal Proletarya

Kapitalizmin S n rlar ve Toplumsal Proletarya D nyay daha iyiye g zele do ru de i tirmek s n fs z ve s m r s z bir toplum kurmak ger ekten olanakl m Bu b y k d n m n motoru olacak bir toplumsal zne var m Daha hak a e itlik i ve zg r bir toplum

 • Title: Kapitalizmin Sınırları ve Toplumsal Proletarya
 • Author: Haluk Yurtsever
 • ISBN: 9786055541507
 • Page: 356
 • Format: Paperback
 • D nyay daha iyiye, g zele do ru de i tirmek, s n fs z ve s m r s z bir toplum kurmak ger ekten olanakl m Bu b y k d n m n motoru olacak bir toplumsal zne var m Daha hak a, e itlik i ve zg r bir topluma ge i i in gerekli toplumsal rol kim, hangi g ve zneler yerine getirebilir Ya ad m z d nyadan ho nut olmayan, bununla da kalmay p d nyay de i tirmek i in mD nyay daha iyiye, g zele do ru de i tirmek, s n fs z ve s m r s z bir toplum kurmak ger ekten olanakl m Bu b y k d n m n motoru olacak bir toplumsal zne var m Daha hak a, e itlik i ve zg r bir topluma ge i i in gerekli toplumsal rol kim, hangi g ve zneler yerine getirebilir Ya ad m z d nyadan ho nut olmayan, bununla da kalmay p d nyay de i tirmek i in m cadele eden milyonlarca insan, s ralad m z bu sorularla y z y zedir Bu sorular n bir b l m n n yan tlar n n tarih i inde verilmi oldu unu d nebiliriz D nyan n toplumsal s n f ve katmanlar n pratik ele tirel eylemiyle defalarca de i tirildi i, on dokuzuncu y zy l n ortalar ndan bu yana b t n b y k d n mlerin proletaryan n damgas n ta d , bir tarih bilgisidir Ama toplumlar ve insanlar bu t r temel sorular n, her yeni durumda yeniden yan tlanmas n isterler Hakl d rlar nk , nesnel ili kiler, d ve i ko ullar dinamikler, z lecek ncelikli sorunlar, toplumsal de er dizgeleri, ne kan toplumsal g ler, d nce, eylem ve rg t bi imleri her tarihsel d nemde ba ka ba kad r Elinizdeki kitap, g ncel kapitalizmin ekonomik toplumsal e ilimlerini, eli kilerini ve s n rlar n z mleyerek, bug nk d nyan n i inden s n fs z, s m r s z bir topluma y r menin ancak toplumsal proletaryan n ba n ekti i antikapitalist hareketlerin birle ik bile ke hareketiyle olanakl oldu unu 2011 fke ve isyanlar n da de erlendirerek, e itli sorulara yan tlar vererek anlat yor.

  • [PDF] Download ✓ Kapitalizmin Sınırları ve Toplumsal Proletarya | by Ù Haluk Yurtsever
   356 Haluk Yurtsever
  • thumbnail Title: [PDF] Download ✓ Kapitalizmin Sınırları ve Toplumsal Proletarya | by Ù Haluk Yurtsever
   Posted by:Haluk Yurtsever
   Published :2019-01-07T00:52:18+00:00

  1 thought on “Kapitalizmin Sınırları ve Toplumsal Proletarya”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *