Ahmet Ağaoğlu ve Hukuk-ı Esasiye Ders Notları (1926-1927)

Ahmet A ao lu ve Hukuk Esasiye Ders Notlar Bu kitapta Cumhuriyet d neminin ilk Anayasas olan Anayasas n n yap m nda bizzat yer alm sonra da te a lan Ankara Hukuk Mektebinde Hukuk Esasiye Anayasa Hukuku dersleri vermi olan Ahmet A

 • Title: Ahmet Ağaoğlu ve Hukuk-ı Esasiye Ders Notları (1926-1927)
 • Author: Ahmet Ağaoğlu Boğaç Erozan
 • ISBN: 9786056257513
 • Page: 455
 • Format: Paperback
 • Bu kitapta, Cumhuriyet d neminin ilk Anayasas olan 1924 Anayasas n n yap m nda bizzat yer alm , sonra da 1925 te a lan Ankara Hukuk Mektebinde Hukuk Esasiye Anayasa Hukuku dersleri vermi olan Ahmet A ao lu nun 1869 1939 ders notlar tarihsel ve entelekt el ba lam yla ele al n yor Ahmet A ao lu nun 1925 6 akademik y l na ait birinci s n f ve 1926 7 akademik y l Bu kitapta, Cumhuriyet d neminin ilk Anayasas olan 1924 Anayasas n n yap m nda bizzat yer alm , sonra da 1925 te a lan Ankara Hukuk Mektebinde Hukuk Esasiye Anayasa Hukuku dersleri vermi olan Ahmet A ao lu nun 1869 1939 ders notlar tarihsel ve entelekt el ba lam yla ele al n yor Ahmet A ao lu nun 1925 6 akademik y l na ait birinci s n f ve 1926 7 akademik y l na ait ikinci s n f Hukuk Esasiye ders notlar , imdiye kadar yaln zca Osmanl ca bilenlere a kt Devletin yap s , g ler ayr l , egemenlik, zg rl kler gibi temel konularda d nyadan kar la t rmal rneklerle i lenmi bu ders notlar n n yayg n dola mda bulunmamas bir eksiklikti Bu kitap, s z konusu eksikli i gidermeyi ama l yor A ao lu nu 1930, yani Serbest F rka d nemi ve sonras nda yazd klar yla tan yanlar i in 1926 7 Hukuk Esasiye notlar iyi bir yeniden d nme vesilesidir Di er yandan A ao lu nun dersleri, T rkiye de Takrir i S k n d nemine denk geldi inden, okuyucular, derslerde i lenen konular n bu siyasal ba lamda hayli ilgin oldu unu fark edeceklerdir K sacas , s zl k, kaynak a ve 1924 Anayasas Kanun Esasi Enc meni teklifi, Anayasa metni, 1945 versiyonu ve 1952 versiyonu metniyle birlikte bu kitap yaln zca A ao lu yla ilgilenenler i in de il hukuk ve hukuk tarihi, y ksek retim tarihi, siyaset bilimi ara t rmac lar ve nihayet erken Cumhuriyet d nemiyle ilgilenenler i in de verimli bir kaynak olacakt r.Osmanl ca metinleri derleyen, transliterasyonunu yapan, ders notlar n tarihsel ve entelekt el ba lam yla tart an Yrd Do Dr Bo a Erozan, stanbul Bilgi niversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fak ltesi, Uluslararas li kiler B l m retim yesidir.

  • Best Read [Ahmet Ağaoğlu Boğaç Erozan] ↠ Ahmet Ağaoğlu ve Hukuk-ı Esasiye Ders Notları (1926-1927) || [Cookbooks Book] PDF ✓
   455 Ahmet Ağaoğlu Boğaç Erozan
  • thumbnail Title: Best Read [Ahmet Ağaoğlu Boğaç Erozan] ↠ Ahmet Ağaoğlu ve Hukuk-ı Esasiye Ders Notları (1926-1927) || [Cookbooks Book] PDF ✓
   Posted by:Ahmet Ağaoğlu Boğaç Erozan
   Published :2019-02-12T19:53:47+00:00

  1 thought on “Ahmet Ağaoğlu ve Hukuk-ı Esasiye Ders Notları (1926-1927)”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *