Türkiye Dünyanın Neresinde? Hayali Coğrafyalar, Çarpışan Anlatılar

T rkiye D nyan n Neresinde Hayali Co rafyalar arp an Anlat lar T rkiye nin co rafi konumu nedeniyle stratejik bir lke oldu u senelerce e itli ekillerde vurgulanm t r Bu alg ya dayanarak zor co rafya dayatmas demokrasi tart mas ndan ifade zg rl ne insan haklar nd

 • Title: Türkiye Dünyanın Neresinde? Hayali Coğrafyalar, Çarpışan Anlatılar
 • Author: Pınar Bilgin Murat Yeşiltaş Sezgi Durgun
 • ISBN: 9786055250423
 • Page: 246
 • Format: Paperback
 • T rkiye nin co rafi konumu nedeniyle stratejik bir lke oldu u senelerce e itli ekillerde vurgulanm t r Bu alg ya dayanarak zor co rafya dayatmas demokrasi tart mas ndan ifade zg rl ne, insan haklar ndan se im baraj na dek bir ok konuda siyaseti ve sivil talepleri suskunla t rm g l devlet arg man n peki tirmi tir Bu sadece resmi siyasi s ylemde de il,T rkiye nin co rafi konumu nedeniyle stratejik bir lke oldu u senelerce e itli ekillerde vurgulanm t r Bu alg ya dayanarak zor co rafya dayatmas demokrasi tart mas ndan ifade zg rl ne, insan haklar ndan se im baraj na dek bir ok konuda siyaseti ve sivil talepleri suskunla t rm g l devlet arg man n peki tirmi tir Bu sadece resmi siyasi s ylemde de il, g ndelik pratiklerde de ortaya kan bir varsay md r T rkiye nin bir k pr ya da merkez lke oldu u, K br s n T rkiye nin yavru su oldu u gibi co rafi kategoriler s rekli kar la t m z ve yeniden retti imiz kal plar ve tahayy ller haline gelmi tir.T rkiye D nyan n Neresinde Hayali Co rafyalar ve arp an Anlat lar, T rkiye de h kim olan co rafi kal plara ele tirel jeopolitik yakla m yla bakan bir ilk al ma niteli inde Kitaptaki makaleler, co rafi kategorilerin siyasi ve tarihsel olarak formel, pratik ve pop ler jeopolitik s ylemlerde nas l yeniden retildi ine bak yor bunun sonucu olarak birbiriyle rt en ve at an durumlar n nas l olu tu unu inceliyor Bu al ma devlet, ordu, d politika s ylemleri, okul kitaplar ile film ve roman gibi pop ler k lt r r nlerinde co rafi alg kal plar n n nas l jeopolitik dogma lara d n t n g steriyor Genel olarak askeri nedenler ve g venlik endi eleriyle olu an bu dogmalar n, jeopolitik kar s nda siyaseti s n rland rd ne s r l rken, s n rlanan siyasete ele tirel jeopolitik yakla m yla yeni bir alan a lmas hedefleniyor.

  • [PDF] ↠ Free Download ↠ Türkiye Dünyanın Neresinde? Hayali Coğrafyalar, Çarpışan Anlatılar : by Pınar Bilgin Murat Yeşiltaş Sezgi Durgun ç
   246 Pınar Bilgin Murat Yeşiltaş Sezgi Durgun
  • thumbnail Title: [PDF] ↠ Free Download ↠ Türkiye Dünyanın Neresinde? Hayali Coğrafyalar, Çarpışan Anlatılar : by Pınar Bilgin Murat Yeşiltaş Sezgi Durgun ç
   Posted by:Pınar Bilgin Murat Yeşiltaş Sezgi Durgun
   Published :2019-02-25T01:31:43+00:00

  1 thought on “Türkiye Dünyanın Neresinde? Hayali Coğrafyalar, Çarpışan Anlatılar”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *