Anka

Anka lkin gezginli e kmak gerek ancak sonra yurduna d nebilir o zaman tekileri anlayabilirsin der Wittgenstein Anka bu gezginlerden birinin bilgeler bilgesi Niyazi M sri nin Aspuzu da ba lay p Limni de

 • Title: Anka
 • Author: Sadık Yalsızuçanlar
 • ISBN: 9789752638150
 • Page: 361
 • Format: Paperback
 • lkin gezginli e kmak gerek ancak sonra yurduna d nebilir, o zaman tekileri anlayabilirsin der Wittgenstein Anka, bu gezginlerden birinin, bilgeler bilgesi Niyazi M sri nin Aspuzu da ba lay p Limni de son bulan, ger ekte lemlerde olup biten gezisinin yk s.Anka y ilgin k lan, yaln zca tarihi bir anlat olmakla kalmamas Yals zu anlar, slam bilgelerini bug nde lkin gezginli e kmak gerek ancak sonra yurduna d nebilir, o zaman tekileri anlayabilirsin der Wittgenstein Anka, bu gezginlerden birinin, bilgeler bilgesi Niyazi M sri nin Aspuzu da ba lay p Limni de son bulan, ger ekte lemlerde olup biten gezisinin yk s.Anka y ilgin k lan, yaln zca tarihi bir anlat olmakla kalmamas Yals zu anlar, slam bilgelerini bug nde ya ayan kahramanlar n hayatlar na dolayarak zg n bir anlat mla canland rd kitap dizisinin nc s Anka da Niyazi M sri yi konuk ediyor sayfalar na.Modern hayat n tam ortas nda ya ayan Mehmet, Niyazi M sri zerine bir doktora tezi haz rlamaktad r Daha haz rl k a amas nda b y k m r idin ate iyle yanmaya ba lar ve onunla beraber bir me akkat yolculu una kar Kar s yla ve o luyla da sorunlar ya ayan Mehmet i in M sri zerine tez haz rlamak bir yerden sonra imk ns z hale gelir, i ine girdi i manalar bir tezin sayfalar na s d rman n imk n yoktur nk.Kadim bir hakikat adam n n pe ine d en bug n n Mehmet inin belki de as l imtihan , kendi zaman n b y k m r idin ad mlar ile kat etmeye al mak zorunda kalmas d r Bilin ak tekni iyle yaz lan ve yo un bir g nderme y k n n stesinden ba ar yla gelen Anka, edebiyatseverlerin unutamayaca romanlardan biri olmaya aday.

  • Best Read [Sadık Yalsızuçanlar] ¸ Anka || [Travel Book] PDF ☆
   361 Sadık Yalsızuçanlar
  • thumbnail Title: Best Read [Sadık Yalsızuçanlar] ¸ Anka || [Travel Book] PDF ☆
   Posted by:Sadık Yalsızuçanlar
   Published :2019-01-16T23:11:30+00:00

  1 thought on “Anka”

  1. Sanırım kitabı anlamadım tam.Kitabın yakalayabildiğim iki sorunu var. Bunların ilki zamir kullanımı üzerine. Kitabın anlatıcıları, Niyazi-i Mısrî, edebiyat hocası Mehmet ve eşi. Sıklıkla sen zamiri kullanılıyor. Sen zamirinin muhatapları, Niyazi-i Mısrî, edebiyat hocası Mehmet, eşi ve Allah. Tasavvufun popülerize edilmiş halinde, ilahî aşkın nasıl maymunluklara gebe bir dile büründüğünü hatırlarsak, dikkatsiz okuyucunun Niyazi-i Mısrî, edebiyat hocası M [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *